Choď na obsah Choď na menu
 

Vloženie masky do registra

                   movlw    b'00100000'
            movwf    TMP_MASKA_SPI
            movlw    .31
            movwf    Adresa_USB_RAM
            movlw    b'00000011'
            movwf    TMP_1_USB
            movf    TMP_1_USB,w
            iorwf    TMP_MASKA_SPI,w
            call    Zapis_na_adresu_USB_RAM