Choď na obsah Choď na menu
 

Preklad BIOS

& Boot Option Priority
Určuje celkovú poradie bootovania z dostupných zariadení.
Výmenná pamäťové zariadenia, ktoré podporujú formát GPT bude s predponou "UEFI:" reťazec na spúšťacie zariadenie
zoznam. Ak chcete spustiť Froman prevádzkové SystemThe podporuje GPT, vyberte zariadenie s predponou "UEFI"
string.
Alebo ak chcete nainštalovať operačný systém, ktorý podporuje GPT ako Windows 7 64-bit, vyberte
optická jednotka, ktorá obsahuje Windows 7 64-bit inštalačný disk a je s predponou "UEFI:" reťazec.


A bootu NumLock stať
Povolenie alebo zakázanie funkcie NumLock na numerickej klávesnici, klávesnica po POST. (Predvolené nastavenie:
povolené)

Security Option
Určuje, či je potrebné heslo zakaždým, keď sa systemboots, alebo iba vtedy, keď program BIOS Setup.
Po konfigurácii tejto položky nastavte heslo (y) pod Administrator Password / User položku Heslo.
? Nastavenie je vyžadované heslo iba pre vstup do programu BIOS Setup.
? Systém je vyžadované heslo pre spustenie systému a pre vstup do programu BIOS Setup.
(Predvolené)

A Full Screen LOGO Zobraziť
Umožňuje určiť, či sa má zobraziť GIGABYTE logo pri štarte systému. So zdravotným postihnutím preskočí
GIGABYTE Logo pri spúšťaní systému. (Predvolené: zapnuté)

& Fast Boot
Povolí alebo zakáže Fast Boot skrátiť proces spúšťania operačného systému. Ultra Fast poskytuje najrýchlejšie spustenie prehrávača
rýchlosť. (Predvolené: vypnuté)

& VGA Podpora
Umožňuje vybrať, ktorý typ operačného systému zaviesť.
? Auto Umožňuje iba staršie Option ROM.
? EFI ovládač umožňuje EFI Option ROM. (Predvolené)
Táto položka je konfigurovateľná, iba pokiaľ je Fast Boot nastavená na hodnotu Enabled alebo Ultra Fast.

A podpora USB
? Disabled Všetky USB zariadenia sú vypnuté pred dokončením procesu spúšťania OS.
? Úplné prvotné Všetky USB zariadenia sú funkčné v operačnom systéme a počas testu POST.
? Čiastočné počiatočnú časť USB zariadenia sú vypnuté pred dokončením procesu spúšťania OS. (Predvolené)
Táto položka je konfigurovateľná, iba pokiaľ je Fast Boot nastavená na Enabled. Táto položka nie je dostupná pri použití Fast Boot je
sada na Ultra Fast.

A podpora PS2 zariadení
? Disabled All PS / 2 zariadenia sú vypnuté pred dokončením procesu spúšťania OS.
? Povoleny všetky PS / 2 zariadenia sú funkčné v operačnom systéme a počas testu POST. (Predvolené)
Táto položka je konfigurovateľná, iba pokiaľ je Fast Boot nastavená na Enabled. Táto položka nie je dostupná pri použití Fast Boot je
sada na Ultra Fast.

A sieť Stack Driver Support
? Vypnuté Vypne zavedenie zo siete. (Predvolené)
? Enabled Povolí zavedenie zo siete.
Táto položka je konfigurovateľná, iba pokiaľ je Fast Boot nastavená na hodnotu Enabled alebo Ultra Fast.

& Next Boot Po AC Power Loss
? Normal Boot Umožňuje normálne spustenie prehrávača po obnovení sieťového napájania. (Predvolené)
? Fast Boot Udržuje rýchle nastavenie spúšťania po návrate sieťového napájania.
Táto položka je konfigurovateľná, iba pokiaľ je Fast Boot nastavená na hodnotu Enabled alebo Ultra Fast.

A Limit CPUID Maximum (Poznámka)
Umožňuje určiť, či obmedziť maximálnu CPUID hodnotu. Nastavte túto položku na Disabled pre systém Windows XP
operačný systém; nastavte túto položku na Enabled pre staršie operačný systém, ako je Windows NT 4.0. (Predvolené nastavenie:
zakázané)

(Poznámka) Táto itemis k dispozícii iba pri inštalácii procesor, ktorý podporuje túto funkciu. Formore informácie o
Procesor Intel® Procesory "jedinečné vlastnosti, nájdete na webových stránkach spoločnosti Intel.

& Execute Disable Bit (Poznámka)
Povolí alebo zakáže Intel® Execute Disable Bit funkciu. Táto funkcia môže zvýšiť ochranu
počítač, znižovanie expozície vírusov a škodlivých útokov buffer overflow pri práci s jeho
podporuje softvér a systém. (Predvolené: zapnuté)

A Intel Virtualization Technology (Poznámka)
Povolí alebo zakáže technológiu Intel® Virtualization Technology. Virtualizácia zvyšuje Intel® Virtualization
Technológia umožní platformu spustiť viac operačných systémov a aplikácií v samostatných oddielov.
Vďaka virtualizácii, jeden môže počítačový systém fungovať ako niekoľko virtuálnych systémov. (Predvolené: zapnuté)

A Intel TXT (LT) podpora (Poznámka)
Povolí alebo zakáže technológiu Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT). Intel® Trusted Execution Technology
poskytuje bezpečnostné základ založené na hardvéri. (Predvolené: vypnuté)

& Dynamic Storage Accelerator
Povolí alebo zakáže technológiu Intel® Dynamic Storage Accelerator. Ak je povolené, pevný disk I / O výkon
budú upravené podľa pevného zaťaženia pohonu. (Predvolené: vypnuté)

A VT-d (Poznámka)
Povolí alebo zakáže technológiu Intel® Virtualization Technology pre Directed I / O. (Predvolené: zapnuté)

A Windows 8 Vlastnosti
Umožňuje vybrať operačný systém na inštaláciu. (Predvolené nastavenie: Iné OS)

A podpora CSM
Povolí alebo zakáže UEFI CSM (Compatibility Support Module) podporiť proces zavádzania starších PC.
? Vždy Umožňuje UEFI CSM. (Predvolené)
? Nikdy Zakáže UEFI CSM a podporuje iba proces zavádzania UEFI BIOS.
Táto položka je konfigurovateľný iba vtedy, keď je systém Windows 8 Vlastnosti nastavená na Windows 8.

A výber režimu Boot
Umožňuje vybrať, ktorý typ operačného systému zaviesť.
? UEFI a Legacy Umožňuje bootovanie z operačných systémov, ktoré podporujú staršie Option ROM alebo UEFI
Voliteľná pamäť ROM. (Predvolené)
? Len Legacy Umožňuje bootovanie z operačných systémov, ktoré podporujú iba staršie Option ROM.
? Len UEFI umožňuje bootovanie z operačných systémov, ktoré podporujú iba UEFI Option ROM.
Táto položka je konfigurovateľný iba vtedy, keď je CSM Support nastavený na Always.

A LAN PXE Boot Option ROM
Umožňuje zvoliť, či sa má zapnúť voľbu staršie ROM pre LAN ovládače. (Predvolené: vypnuté)
Táto položka je konfigurovateľný iba vtedy, keď je CSM Support nastavený na Always.

& Storage Boot Option Control
Umožňuje zvoliť, či chcete povoliť UEFI alebo starší Option ROM pre ukladanie zariadenia regulátora.
? Vypnuté Vypne možnosť ROM.
? Legacy Umožňuje iba len staršie Option ROM. (Predvolené)
? UEFI Umožňuje iba len UEFI Option ROM.
? Legacy First Aktivuje prvú staršie Option ROM.
? UEFI First Umožňuje najprv UEFI Option ROM.
Táto položka je konfigurovateľný iba vtedy, keď je CSM Support nastavený na Always.

(Poznámka) Táto itemis k dispozícii iba pri inštalácii procesor, ktorý podporuje túto funkciu. Formore informácie o
Procesor Intel® Procesory "jedinečné vlastnosti, nájdete na webových stránkach spoločnosti Intel.

Ostatné PCI Device Priority ROM
Umožňuje zvoliť, či chcete povoliť UEFI alebo Legacy Option ROM pre zariadenie PCI radič druhej
než LAN, pamäťové zariadenie, regulátory a grafické.
? Legacy oprú Umožňuje iba staršie Option ROM.
? UEFI oprú Umožňuje iba UEFI Option ROM. (Predvolené)
Táto položka je konfigurovateľný iba vtedy, keď je CSM Support nastavený na Always.

A sieť stack
Zamknutie alebo odomknutie zavedenie zo siete k inštalácii GPT formát OS, ako je napríklad inštalácia OS z
server Služby pre nasadenie systému Windows. (Predvolené: vypnuté)

A podpora IPv4 PXE
Povolí alebo zakáže podporu IPv4 PXE. Táto položka je konfigurovateľná, iba ak je povolený sieťový stack.

A podporou IPv6 PXE
Povolí alebo zakáže podporu IPv6 PXE. Táto položka je konfigurovateľná, iba ak je povolený sieťový stack.

heslo správcu
Umožňuje nastaviť heslo správcu. Stlačte <Enter> k tomuto bodu, zadajte heslo a
potom stlačte kláves <Enter>. Budete vyzvaní na potvrdenie hesla. Znova a stlačte zadajte heslo
<Enter>. Youmust zadajte heslo správcu (alebo používateľa) na systemstartup a pri vstupe
BIOS Setup. Na rozdiel od užívateľského hesla, heslo správcu umožňuje vykonávať zmeny
všetky nastavenia systému BIOS.

& User Password
Umožňuje nastaviť užívateľské heslo. Stlačte <Enter> k tomuto bodu, zadajte heslo a potom stlačte tlačidlo
<Enter>. Budete vyzvaní na potvrdenie hesla. Znova zadajte heslo a stlačte kláves <Enter>.
Musíte zadať heslo správcu (heslo používateľa) pri štarte systému a pri zadávaní BIOS
Nastavenie. Avšak, heslo používateľa iba umožňuje vykonávať zmeny niektorých nastavení systému BIOS, ale nie všetky.

Ak chcete zrušiť heslo, stlačte kláves <Enter> na položku heslá a na požiadanie o zadanie hesla, zadajte
ten správny prvý. Po zobrazení výzvy na zadanie nového hesla, stlačte kláves <Enter> bez zadania hesla.
Stlačením <Enter> znovu, keď sa zobrazí výzva na potvrdenie.