Choď na obsah Choď na menu
 

 
image002.jpg

 

Na výstupu děliček je signál s pravoúhlým průběhem s velkým obsahem harmonických kmitočtů, proto si jej musíme vyčistit dvojitou dolní propustí, která omezí všechny kmitočty nad jmenovitým a odstraní strmé náběžné a sestupné hrany signálu. Cívky jsou navinuty na malých toroidních jádrech, počty závitů závisí na použitém materiálu jader, dle vzorce:

 

N = 100 * odmocnina (L požadovaná / AL)

 

Hodnoty jednotlivých součástek jsou uvedeny v tabulce:

Pásmo

C1

L1

C2

L2

C3

80 m

1 700 pF

2,17 uH

2 400 pF

2,17 uH

1 700 pF

40 m

820 pF

1,1 uH

1000 pF

1,1 uH

820 pF

20 m

470 pF

0,6 uH

680 pF

0,6 uH

470 pF

10 m

230 pF

0,3 uH

330 pF

0,3 uH

230 pF

Výstupní výkon je kolem 40 mW, pro další použití si jej tedy musíme zesílit. Proto za oscilátorovou části následuje již běžný výkonový zesilovač, podle dalšího obrázku.

Cívky L3 a L4 tvoří vysokofrekvenční transformátor, sloužící k přizpůsobení výstupní impedance tranzistoru k výstupnímu PI článku. Jsou navinuty opět na toroidním jádru, L3 má 16 závitů a L4 8 závitů. Výstupní PI článek (dolní propust) je volen opět dle použitého pásma, ve schématu jsou uvedeny hodnoty pro pásmo 40m, cívka L5 má tedy v tomto případě rovněž indukčnost 1,1 uH (viz výše uvedená tabulka).

Zesilovač je osazen tranzistorem KSY34 a díky slabé záporné zpětné vazbě na neblokované části emitorového odporu je dostatečně stabilní a jeho výkon je přibližně 1 W. Samozřejmě nic nebrání tomu, použít jiné, osvědčené zapojení zesilovače, případně i s vyšším výkonem.

 

 

TX_2