Choď na obsah Choď na menu
 

PIC7

Škola programování PIC 7

První program - znovu pro 16F627-8

Upravené zapojení. Již zde není potřeba nic kromě napájení a vlastních prvků. Reset i oscilátor je interní.

A upravený výsledný program:

Nebudu ho zde již tak podrobně popisovat, vše bylo již v 5 lekci, zde jen ty nové věci:

__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT

Tento řádek slouží k nastavení základních funkcí procesoru při programování. Když to vezmu zleva, tak PWRTE určuje že po zapnutí napájení bude procesor ještě asi 70ms čekat než se spustí, dále Watchdog je vypnut a Resetovací pin je vypnut. BODEN je ochrana při podpětí, klesne li napětí na asi 4,5V procesor se vypne, zde je to ale vypnuté (klidně si to však zapněte a vyzkoušejte). LVP je nízkonapěťové programování, doporučuji vždy vypínat a poslední nastavení se týká typu oscilátoru. Zde je nastaven na interní RC a kmitočet není vyveden ven (je možné si ho nechat vyvést na pin OSC2).

MOVLW B'00000111'
MOVWF CMCON

Nastavuje typ komparátoru. Zde je vypnut a piny jsou nastaveny na klasické I/O.

Jinak je vše při starém.

Zde si můžete uvedený program stáhnout:

ASM
HEX

V následujících dílech této Školy programování PIC budu tedy všechny programy uvádět právě pro tento typ procesoru (16F627). Kdo má 16F628, stačí v úvodu změnit jméno procesoru, jinak vše zůstane stejné.
Kdo má 16F84, změní to samé, ale zároveň musí vždy změnit i dnes popisované nastavení na nastavení použité v 5 dílu školy PIC a smazat nastavení komparátoru. V budoucích dílech již však budu popisovat složitější věci, které tento typ procesoru ani neměl takže máte smůlu.